Hlavné služby Božie
Ostrá Lúka každú nedeľu o 8.30 hod.
Dubové každú nedeľu o 10.00 hod. /okrem 2. nedele v mesiaci/
Hronská Breznica každú druhú nedeľu v mesiaci o 10. 30 hod.
   
Prehľad bohoslužobných príležitostí s prisluhovaním Večere Pánovej si môžete stiahnuť tu.
   
Adventné a pôstne služby Božie
Ostrá Lúka každý štvrtok o 17.30 hod. v advente a pôste (Presný rozpis viď. tu)
Dubové každý utorok  o 17.15 hod. v advente a pôste (Presný rozpis viď. tu)
Hronská Breznica každú stredu  o 17.30 hod. v advente a pôste (Presný rozpis viď. tu)
 
Biblické hodiny
Biblicé hodiny sa konajú na Hronskej Breznici a Dubovom 1x v mesiaci. 
 
Dubové každý štvrtok po 1. nedeli v mesiaci o 17.15 hod. (Presný rozpis viď. tu)
Hronská Breznica každú stredu po 3. nedeli v mesiaci o 17.30 hod.  (Presný rozpis viď. tu)
 
Náboženstvo
ZŠ Budča           
každú stredu - 1. stupeň - 5. hodina (Šk. rok 2015/16)                     
                    - 2. stupeň - 7. hodina (Šk. rok 2015/16)
   
Konfirmácia
   
Spevokol
Ostrá Lúka      každý piatok o 19.00 hod. v sakristii kostola