Jesus children

Ježiš však riekol: nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.
(Evanjelium podľa Matúša 19)

Srdečne pozývame všetky deti na detskú besiedku, ktorá sa koná v sobotu o 10.00 alebo 13.00 hod. v budove fary na Ostrej Lúke /presné termíny viď. na úvodnej stránke cirk. zboru/. Na detskej besiedke sa učíme spoznávať Pána Boha a to ako koná v tomto svete i v našich životoch. Poznávame biblické príbehy, v ktorých je ukrytá krása i múdrosť Božieho konania. 

Veríme, že aj tento rok sa nám podarí zorganizovať zaujímavé tvorivé dielne a že opäť prežijeme zaujímavý, úžitočný a radostný čas.