1- Hrobka rodiny Ostrolúckych
2- Kaštieľ rodiny Ostrolúckych
3- Zvonica
4- Evanjelický kostol
5- Dom, v ktorom pôsobil hudobý skladateľ Viliam Figuš-Bystrý
6- Múzeum ľudových tradícií
7- Predpokladané miesto pôvodného artikulárneho kostola
8- Cintorín - miesto posledného odpočinku niektorých osobností Ostrej Lúky

OL zaujim