Spevokol EFATA vznikol v roku 2007 z iniciatívy zborového farára Jána Čábyho, ktorý ho doteraz vedie. Pôvodným jadrom spevokolu boli speváčky z folklórnej skupiny z Ostrej Lúky, postupne začali prichádzať do spevokolu aj ďalší a to nielen z Ostrej Lúky ale aj z Dubového, či Bacúrova.

Názov spevokolu EFATA sme si zvolili podľa biblického príbehu uzdravenia, v ktorom Ježiš slovami EFATA, to znamená "Otvor sa", uzdravil hluchonemého človeka. Našou túžbou je, aby náboženská hudba, ktorú prezentujeme, bola liekom na ľudské srdcia a duše. 

Od roku 2007 sa spevokol zúčastnil na mnohých vystúpeniach. Najvýznamnejším z nich bolo vystúpenie na III. Evanjelických dňoch v Lučenci, ale aj vystúpenie v rámci podujatia Pliešovské zvony 2013, či vystúpenie v kláštore benediktínov v Sampore. Spevokol pravidelne vystupuje v rámci obecných osláv Kultúrna Jar Adely Ostrolúckej a v neposlednom rade aj v rámci služieb Božích. Pôvodne čisto ženský spevokol sa postupne vyprofiloval na spevokol zmiešaný a tvoria ho speváci oboch konfesií - evanjelickej i rímsko-katolíckej.

Spevokol EFATA - Kultúrna Jar Adely Ostrolúckej 2008 Spevokol EFATA - Kvietky jari Badín 2013