Spevokol EFATA - Otcova roľa 

Andre Rieu - K Tebe, ó Bože môj

 Shira Chadasha Boys Choir