Akad. mal. Ladislav Záborský - Vzkriesený Kristus a Mária Magdaléna